EduCare

Klientské číslo   Heslo  

O nás

Educare o.p.s. navazuje na činnost občanské sdružení EduCare (Education a Care). Ve své činnosti se zaměřuje na podporu celoživotního vzdělávání a poskytování služeb v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Naše akce postihují celou řadu témat sloužících k prohlubování znalostí a dovedností včetně zvládání vybraných problémů z oblasti zdravotní a sociální péče, pedagogické praxe, rodičovské výchovy, zvládání krizových situací, osobnostního rozvoje a managementu.

Naše vzdělávací akce jsou určeny pro:

·          tzv. nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., např. všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, sociální pracovníky, ale také pro zdravotnické asistenty, ošetřovatele a další profese.

·          policisty, hasiče, psychology, pedagogické pracovníky, vychovatele, osoby pracující s jedinci s postižením a se speciálními potřebami

·          manažery na středním a vrcholovém stupni řízení, pro všechny osoby vykonávající psychicky náročné povolání

·          studenty (zejména) zdravotnických a sociálních oborů, pedagogiky, psychologie, managementu

·          osoby, které chtějí rozvíjet samy sebe

·          všechny zájemce z řad veřejnosti, pro rodiče mající výchovné problémy, pečující o dítě s mentálním postižením/chorobou; partnery, kteří chtějí více proniknout do partnerských vztahů, být schopni řešit problémy nebo nahlédnout do tzv. vědy o manželství apod.

Naši lektoři Vám, po absolvování naší vzdělávací akce, mohou po domluvě poskytnout poradenství na problém, který právě řešíte a rádi byste slyšeli radu odborníka na danou problematiku.

Kromě těchto činností se naše společnost chce zaměřit na služby zaměřené na podporu fungující rodiny - provoz zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti - organizování aktivizačních činností pro rodiny s dětmi, služby zaměřené na podporu mezigeneračního soužití -přednášková činnost a poradenství a další.

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz