EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Novinky

14.10.2018

[ 0217 ] Barometr emocí

Program
 • Úvod do problematiky - strach a jak se ho zbavit. Typy emocí.
 • Jak se stát manažerem emocí, emoce jako nástroj úspěchu, negativní emoce, které nás zatěžují.
 • Kouzelné city, které obohacují život, chuť, nechuť a pozitivní sebepřijetí 20 doporučení na nárůst chuti do zivota a zaujetí.
 • Čtverec štěstí - cyklus úspěchu - přesvědčivá řeč Nezvládání emocí - sebeklam.
 • Používání dechu jako emočního barometru.
 • Akutní úzkost, smutek a deprese a jak je zvládnout

Více informací zde

6.10.2017

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních


Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Mezi jednu ze změn, které tato novela zákona přinesla, patří zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, kdy oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.

Zároveň s tím se ruší kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává však zachována.

Doklady o absolvování vzdělávacích aktivitách budou nadále vydávány pro potřebu dokládání celoživotního vzdělávání (především zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání).

Více informací naleznete na stránkách MZ ČR (www.mzcr.cz) a NCO NZO (www.nconzo.cz).

23.9.2014

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vás informovali o změně, se kterou vstupujeme do nového školního roku. Se změnou legislativy bylo nutné stanovit novou právní formu naší organizace, občanská sdružení jako taková získala novou legislativní definici a vymezení, kterou naše občanské sdružení EduCare nenaplňovalo. Proto byla založena obecně prospěšná společnost, pod kterou budeme nadále vyvíjet svoji činnost. 

Nová forma a korespondenční adresa je nyní:
EduCare o.p.s., Mánesova 29, 301 00 Plzeň, IČ 29158311

Nové číslo bankovního účtu je: Fio banka, a.s., č. 2000274086/2010.

Přihlašování na naše akce zůstalo zachováno, stejně jako e-mail ieducare@ieducare.com a +420 736 469 652 (záznamník).

Těšíme se na setkávání s Vámi.
Lektorský tým


4.11.2010

Zapomenuté klientské číslo nebo heslo

V případě, že jste zapomněl/a Vaše klientské číslo nebo heslo, prosíme použijte odkaz  Zapomněli jste číslo/heslo? Neprovádějte druhou registraci. Děkujeme.

Sekretariát EduCare 


1.3.2010

Občanské sdružení EduCare v současné době realizuje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Efektivní komunikační a výchovné techniky ve škole třetího tisíciletí. Více informací naleznete pod odkazem Projekt ESF.

29.9.2008

Nevíte, jak se na akci přihlásit? Napište nám - zde - poradíme Vám, příp. Vás přihlásíme.

Na akci je možné se přihlásit on-line nejpozději 5 dní před jejím konáním. Pokud máte o akci zájem a již se nemůžete on-line přihlásit, napište nám, na akci Vás přihlásíme a zařídíme vše potřebné.


29.1.2008

Naše vzdělávací akce jsou určeny pro:
 • tzv. nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., např. všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, sociální pracovníky, ale také pro zdravotnické asistenty, ošetřovatele a další profese.
 • policisty, hasiče, psychology, pedagogické pracovníky, vychovatele, osoby pracující s jedinci s postižením a se speciálními potřebami
 • manažery na středním a vrcholovém stupni řízení, pro všechny osoby vykonávající psychicky náročné povolání
 • studenty (zejména) zdravotnických a sociálních oborů, pedagogiky, psychologie, managementu
 • osoby, které chtějí rozvíjet samy sebe
 • všechny zájemce z řad veřejnosti, pro rodiče mající výchovné problémy, pečující o dítě s mentálním postižením/chorobou; partnery, kteří chtějí více proniknout do partnerských vztahů, být schopni řešit problémy nebo nahlédnout do tzv. vědy o manželství apod.

21.9.2006

FAKTURA/DAŇOVÝ DOKLAD
Pokud žádáte vystavená faktury či daňového dokladu, věnujte prosím pozornost vyplnění údajů pro jejich vystavení, u daňového dokladu tzn. IČO, příp. DIČ, název a adresa osoby (fyzické či právnické), která doklad uplatní ve svém účetnictví. Pokud údaje nevyplníte, není možné Vám doklad vystavit.

Pozn. Daňový doklad neslouží jako potvrzení o Vaší platbě - je určen pro uplatnění v účetnictví.


© 2018 EduCare | Realizace: netidea.cz