EduCare

Klientské číslo   Heslo  

Jak se přihlásit na akci

Obchodní podmínky

Přihlášky na akci zasílejte on-line přímo z těchto webových stránek.
 
Registrace
Nejprve je nutné se zaregistrovat. Registrace je zcela zdarma a k ničemu Vás nezavazuje.
Klikněte na Klient: nepřihlášen (na horní modré liště) a dále na nápis Registrace. Vyplňte údaje (tučné jsou povinné). Klikněte na tlačítko Registrovat, na obrazovce se objeví Vám přidělené klientské číslo (to si poznamenejte - je důležité pro platbu i komunikaci s námi) a heslo. Poté se můžete přihlásit (viz návod níže).
 
Doporučujeme Vám zadat e-mail, budete tak moci jednoduše dostávat informace o Vašich akcích, dále budou na tuto adresu odeslány Vaše přihlašovací údaje. Navíc, pokud v budoucnu zapomenete Vaše heslo, budete mít možnost nechat si zaslat během chvíle nové heslo právě na e-mail uvedený při registraci. Vhodné je uvést i mobilní telefon pro případ, že dojde k situaci, kterou nemůžeme předvídat (např. onemocnění lektora, kdy je nutné akci den nebo dva před plánovaným termínem zrušit).
 
Přihlášení
Přihlaste se vyplněním Klientského čísla, které Vám bylo přiděleno při registraci (zároveň je používáno jako variabilní symbol při platbě) a Hesla. Pokud jste zapomněl/a heslo, pokračujte dle návodu uvedeného níže – Zapomněli jste heslo?
 
Veškeré přihlášky podané elektronicky prostřednictvím těchto stránek jsou závazné. Podáním přihlášky stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek pro možnost zrušení přihlášky a storno poplatků, a že s nimi souhlasíte.
 
Odeslání přihlášky na akci je uzavřením smlouvy podle příslušného ustanovení obchodního zákona.
 
Kliknutím na Vzdělávací akce se otevře nabídka našich akcí. Po kliknutí na vybranou akci se otevře okno s podrobnými informacemi o akci a jejích konkrétních termínech. Akci objednáte kliknutím na [ Vybrat ]. Akce se zobrazí ve Vybraných akcích. Vybrané akce fungují jako nákupní košík. Máte možnost vybrat postupně z katalogu všechny akce, kterých se chcete zúčastnit. Dokud nestisknete tlačítko Přihlásit na zvolené akce a vystavit platbu nejste na akce přihlášeni! Pro každou přihlášku máte možnost požádat o vystavení dokladu vybráním jedné z možností (Daňový doklad nebo Faktura) - další informace viz Daňový doklad/vystavení faktury.
 
 
 
Variabilní symbol
Jako variabilní symbol použijte vždy Vaše klientské číslo, které Vám bylo přiděleno při on-line registraci. Pokud zasíláte přihlášku e-mailem nebo poštou (viz Další možnosti přihlášení), zaregistrujeme Vás a Vaše osobní klientské číslo Vám zašleme (smskou nebo e-mailem). Prosíme o uvádění klientského čísla při příštích objednávkách.
 
Přidělení specifického symbolu
Máte možnost si vybrat, zda chcete zaplatit všechny akce najednou nebo je chcete platit postupně, v tom případě zaškrtněte vždy pouze ty akce, které chcete zaplatit najednou a pak stiskněte tlačítko Přihlásit zvolené akce a vystavit platbu. Opakujte proces dokud se nepřihlásíte na všechny vybrané akce.
 
Je bezpodmínečně nutné dodržet při platbě na náš účet částku  uvedenou pro danou akci či skupinu akcí při objednávce, tzn. pokud zvolíte při objednávce pro každou akci samostatnou platbu (viz návod výše), použijete specifické symboly přidělené k jednotlivým akcím (každá akce má svůj specifický symbol pro samostatnou platbu). Pokud zvolíte jednu platbu pro více akcí, specifickým symbolem bude opět přidělené číslo pro danou skupinu akcí (např. 2 akce po 400,- - je třeba provést platbu 800,-, pokud platbu provedete méně než 10 dní před datem konání první zvolené akce, částku je třeba navýšit o 100,- na 900,-). Navýšení částky proveďte bez ohledu na to, že po přihlášení máte uvedenu částku nižší - je to částka, která byl platná v den Vašeho přihlášení a do 10 dní před konáním akce.
 
Platbu je nutné uvést s kompletním variabilním i specifickým symbolem, platby jsou přiřazovány automaticky a při chybě v zadaných symbolech není platba přiřazena k Vaší přihlášce.
 

UPOZORNĚNÍ - nákupní košík (Vybrané akce) se Vám vždy automaticky vyprázdní při odhlášení ze systému. V případě platby za více akcí najednou je datum splatnosti platby vždy 14 dní před konáním první zvolené akce!

Veškeré platební údaje a informace o všech Vašich platbách najdete v sekci Platby. Informace o přihlášených i absolovovaných akcích najdete v sekci Přihlášené akce. Všechny tyto informace jsou samozřejmě dostupné pouze po přihlášení do systému.

Daňový doklad/vystavení faktury  

Pokud žádáte vystavení daňového dokladu či faktury, nejprve vyplňte potřebné údaje - v menu Klient - Faktura/Doklad (stačí vyplnit jednou a odtud se vždy uloží k přihlášce, když zaškrtnete příslušné políčko s požadavkem na doklad). V případě, že údaje nejsou vyplněny, nezobrazí se Vám možnost výběru dokladů. Pokud nejprve vyberete akce a poté se rozhodnete, že požádáte o doklad, stačí kliknout v menu Klient na Faktura/Doklad, údaje vyplnit a pak se vrátit Klient/Vybrané akce a přihlášení dokončit.
 
 
Povinné je vyplnění tučně uvedených políček, pro vystavení daňového dokladu je povinné i IČO osoby (fyzické či právnické), která uplatní daňový doklad ve svém účetnictví. Fakturu zašleme na uvedenou adresu, daňový doklad Vám bude předán na akci.
 
Další možnosti přihlášení
Dále je možné se přihlásit e-mailem na ieducare@ieducare.com (s údaji uvedenými v přihlášce) či zaslat přihlášku na adresu EduCare o.p.s., Mánesova 1952/29, 301 00 Plzeň.
Přihláška ke stažení: [prihlaska.pdf]
 
Změny v přihláškách/platbách
V případě, že budete potřebovat provést změnu v přihláškách (odhlášení, změna termínu) či budete chtít zaplatit více akcí jednou platbou, napište nám prostřednictvím Kontaktního formuláře. V případě, že jste přihlášen/a, předvyplní se Vaše osobní údaje zadané při registraci (jméno, příjmení, klientské číslo, e-mail).
 
Zapomněli jste heslo?
Klikněte na Klient: nepřihlášen a dále na nápis Zapomněli jste heslo? Vyplňte Vaše klientské číslo a klikněte na Odeslat. Systém Vám vygeneruje nové heslo a odešle je během chvíle na Váš e-mail, který jste uvedl/a při registraci.

Pokud jste při registraci uvedl/a pouze mobil, nebo jste zapomněl/a i klientské číslo, napište nám pomocí Kontaktního formuláře (nezapomeňte uvést ve zprávě své jméno, příjmení a datum narození, příp. klientské číslo pro Vaši identifikaci).
 
Ceny akcí
V ceně je zahrnuto školení, vydání certifikátu o absolvování akce a občerstvení o přestávce.

Uvedené ceny jsou platné pro platbu provedenou převodem na náš účet nejpozději 10 dní před termínem konání akce. Po tomto termínu je platná cena kurzu uvedená v závorce. Platba na místě není možná.
 
Platba
Platby provádějte, prosím, na náš účet:
Fio banka, a.s., č. 2000274086/2010
 
Podmínky pro zrušení účasti
Každé zrušení účasti s předstihem oznamte písemně (e-mailem, smskou nebo poštou), umožníte tak účast dalším zájemcům.
 
Při písemném stornu přihlášky nejpozději 10 dní před konáním akce bude kurzovné vráceno v plné výši, nedojde-li k dohodě o změně termínu akce. Při písemném stornu přihlášky nejpozději 6 dní před konáním akce bude vráceno kurzovné ve výši 50%, nedojde-li k dohodě o změně termínu akce.
 
Při pozdějším stornu nebo při neúčasti na akci se kurzovné nevrací, objednavatel hradí plnou cenu akce. Plná cena je vymáhána i v případě, že platba do data konání akce nebyla uhrazena.
 
Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín konání akce z důvodů, které nemůže ovlivnit (např. onemocnění lektora apod.).
 
V případě, že Vámi vybraná akce nebude plně obsazena (minimální počet účastníků je uveden u jednotlivých akcí), nabízíme vám následující možnosti:
1.       jiný termín této akce
2.       jinou akci dle vlastního výběru ve stejné cenové relaci
3.       vrácení kurzovného
 

© 2021 EduCare | Realizace: netidea.cz